COCREATE CAREERS AS

COCREATE CAREERS AS

Organization Number

925 620 939

Industry

Founded

2020

Company Size

1-10

Company Address

Thormøhlens gate 51, Bergen 5006

Company Details

Cocreate Careers (CCC) har et formål om å forsterke studenters erfaringsgrunnlag gjennom prosjekter og utfordringer fra små - og mellomstore bedrifter. CCC leverer en webbasert tjenesteplattform, som kobler sammen akademia og næringslivet i tidlig fase for å samskape verdi for hverandre og samfunnet.

Phone

+4799409325

Email

post@cocreatecareers.com