grey_top
grey_bottom

Cocreate Careers er et selskap innen edtech, basert i Norge, og grunnlagt i 2020.Vi kobler studenter og utdanningsinstitusjoner med små og mellomstore bedrifter. Vår ambisjon er å nå ut til enhver student som trenger relevant prosjekterfaring, bedrifter som trenger hjelp med prosjekter og utfordringer, og utdanningsinstitusjoner som ønsker å gi relevant praktisk erfaring som en del av pensumet til studentene. Et sentralt oppdrag for oss er å gi studenter og nyutdannede bedre forutsetninger for å bygge arbeidserfaring tidlig, og tilrettelegge for å redusere tidsgapet fra uteksaminering til relevante og spennende karrierer.

Teamet

team

Kathrine Panlilio Iversen

Daglig leder

team

Hans Christian Aakrell

Markeds- og salgsansvarlig

team

Eilin Haeun Wi

Digital markedsføring

team

David Sjaastad

Strategiansvarlig

team

Oscar Ho Hammerstad

Økonomiansvarlig

Vår historie

2019: Teamet sjonglerer masteroppgaveskriving, intervjuprosesser og deltidsjobb. Flere i teamet er i 2019 typiske masterstudenter, og kommer langt i mange intervjuprosesser, men når aldri helt opp i mange av rundene av intervjuene. Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er alltid det samme; "manglende erfaringsgrunnlag", til tross for egnethet i selve annonsen.

Vi opplever et paradoks: man trenger relevant erfaring for å få selve jobben. Samtidig må man få jobben for å få relevant erfaring. 2019 katalyserer en idé som initiativtakeren i teamet sketcher ut.

2020: Frustrasjon og den innledende idéformuleringen vokser frem til en forretningsidè. Cocreate Careers blir opprettet, og gjennomfører MVP-testing på Høyskolen Kristiania og Høgskulen på Vestlandet i Norge, med et knippe bedrifter. Planen var å bygge opp mer innsikt om hvordan løsningen kunne bli, samtidig som vi opparbeidet et bedre utgangspunkt for en senere digital løsning og generell innsikt i hva brukergruppene var interesserte i. Interessen øker for å ta del i en fremtidig løsning, så vel som at vi startet arbeidet med tidlig fase finansiering.

2021: Cocreate Careers får innvilget 1 MNOK fra Norges Forskningsråd for å bygge en prototype av vår digitale tjenesteplattform, og inngår et samarbeid med NGO-en, Gi Gaven Videre, og IT-selskapet, Agilis, for å skape et optimalt utgangspunkt for testing. Vi får kort tid etter plass hos VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap - for rådgivning og kontorplass, samt at vi får merkevarebeskyttet vårt navn.

2022: Cocreate Careers lanserer prototypen, holder trinn med prosjektåret finansiert av Norges Forskningsråd, og foretar en rekke justeringer for å være så operasjonelle som vi kan være i tidlig fase. Vi ønsker å lære mer om innsikten i bruken av tjenesten i 2022, samtidig som at vi undersøker mulighetsrommet for hva selskapet kan foreta seg fremover.